Tamil Quotes of Charles Edward Trevelyan

ஐக்கிய இராச்சியம்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற அரசியல் மேதை,ஆசிரியர் சார்லஸ் எட்வர்ட் ட்ரெவெல்யன் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Statesman Author அரசியல் மேதை ஆசிரியர் ஏப்ரல் 011807 ஜூன் 191886
Charles Edward Trevelyan Tamil Picture Quote on power india indian management அதிகாரம் இந்தியா இந்தியர் மேலாண்மை
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Patrick Beznoska

இன்று உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை, என்றாவது ஒரு நாள் அதிகாரம் வரும். சட்டசபைகளை நிர்வகிப்பதற்கு ஏற்றவாறு இந்தியர்கள் தங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ளவேண்டும்.

சார்லஸ் எட்வர்ட் ட்ரெவெல்யன்