Share

Jawaharlal Nehru Tamil Quotes

இந்தியா சேர்ந்த அரசியல்வாதி அரசியல் மேதை அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on அலட்சியம் பயம் மாற்றம் indifference fear change
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Chris Lawton

அலட்சியம், மாற்றத்தின் மீதான பயம்!

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on சுதந்திரம் போராட்டம் எதிர்ப்பு சக்தி freedom struggle resistance power
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by engin akyurt

சுதந்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை, எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on சுதந்திரம் பொறுப்பு அதிகாரம் பொறுப்பு freedom responsibility power accountability
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Martin Jernberg

சுதந்திரமும் அதிகாரமும், பொறுப்பையும் சேர்த்தே கொண்டது.

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on ஜனநாயகம் சுதந்திரம் ஒப்பீடு மதிப்பீடு democracy freedom comparison evaluation
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Dallas Reedy

ஜனநாயகம் நல்லது. இதைச் சொல்வதன் காரணம், மற்ற அமைப்புகள் மிக மோசமாக இருப்பதே.

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on சுதந்திரம் அகிம்சை சமத்துவம் நீதி freedom non-violence equality justice
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Priscilla Du Preez

நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் தேவை, ஆனால் பிறரின் சுரண்டபடுவதின் மூலம் அது நமக்கு கிடைக்க தேவையில்லை.

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on சுதந்திரம் விதி நம்பிக்கை உறுதி freedom destiny hope determination
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Thanos Pal

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, ஒரு பெரிய இலக்கை அடைய உறுதி பூண்டோம், அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேறக்கூடிய நேரம் இப்போது வந்துவிட்டது.

ஜவஹர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru Tamil Picture Quote on சுதந்திரம் இருள் freedom dark
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Elliott Engelmann

இரவின் பிடியிலுள்ள இத்தருணத்தில் உலகம் உறங்கும் நேரத்தில், விடுதலையோடு இந்தியா விழிக்கிறது.

ஜவஹர்லால் நேரு