Share

Indira Gandhi Tamil Quotes

இந்தியா சேர்ந்த அரசியல்வாதி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Indira Gandhi Tamil Picture Quote on கைகள் ஒத்துழைப்பு hands cooperation
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Cytonn Photography

நீங்கள் கைகளை மடக்கிக்கொண்டு கைகுலுக்கமுடியாது.

இந்திரா காந்தி