Tamil Quotes of Indira Gandhi

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதி இந்திரா காந்தி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Politician அரசியல்வாதி நவம்பர் 191917 அக்டோபர் 311984
Indira Gandhi Tamil Picture Quote on hands cooperation கைகள் ஒத்துழைப்பு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Cytonn Photography

நீங்கள் கைகளை மடக்கிக்கொண்டு கைகுலுக்கமுடியாது.

இந்திரா காந்தி