Share

Tamil Quotes of Wayne Gretzky

கனடாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஐஸ் ஹாக்கி வீரர்,பயிற்சியாளர்,தொழிலதிபர் வெய்ன் கிரெட்ஸ்கி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Ice Hockey Player Coach Businessman ஐஸ் ஹாக்கி வீரர் பயிற்சியாளர் தொழிலதிபர் பிறப்பு ஜனவரி 261961
வெய்ன் கிரெட்ஸ்கி Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Afif Ramdhasuma

நீங்கள் முயற்சிக்காத இலக்குகளை நூறு சதவீதம் இழக்கிறீர்கள்.

வெய்ன் கிரெட்ஸ்கி