Tamil Quotes of Yoko Ono

ஜப்பான்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கலைஞர்,இசைக்கலைஞர் யோகோ ஓனோ அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Artist Musician கலைஞர் இசைக்கலைஞர் பிறப்பு பிப்ரவரி 181933
Yoko Ono Tamil Picture Quote on smile difference புன்னகை வித்தியாசம்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Vinicius Wiesehofer

கண்ணாடியில் புன்னகை செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு காலையும் இதை செய்யும்போது, நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உணரத் தொடங்குவீர்கள்.

யோகோ ஓனோ