Share

Yoko Ono Tamil Quotes

ஜப்பான் சேர்ந்த கலைஞர் இசைக்கலைஞர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Yoko Ono Tamil Picture Quote on புன்னகை வித்தியாசம் smile difference
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Vinicius Wiesehofer

கண்ணாடியில் புன்னகை செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு காலையும் இதை செய்யும்போது, நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உணரத் தொடங்குவீர்கள்.

யோகோ ஓனோ