Share

Tamil Quotes of Arianna Huffington

கிரீஸ்/அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்,சிண்டிகேட் கட்டுரையாளர்,தொழிலதிபர் அரியானா ஹஃபிங்டன் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Author Syndicated Columnist Entrepreneur ஆசிரியர் சிண்டிகேட் கட்டுரையாளர் தொழிலதிபர் பிறப்பு ஜூலை 151950
அரியானா ஹஃபிங்டன் Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Jess Zoerb

தோல்வி என்பது வெற்றிக்கு எதிரானதல்ல, அதுவும் வெற்றியின் ஒரு பகுதியே!

அரியானா ஹஃபிங்டன்