Share

Bhagavad Gita Tamil Quotes

இந்தியா சேர்ந்த - அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Bhagavad Gita Tamil Picture Quote on முயற்சி முயற்சி தோல்வி விளைவு கீதை  effort try failure outcome gita
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Francisco De Legarreta C.

முயற்சிகள் எப்போதும் தோல்வியடைவதில்லை, முடிவுகள் மட்டுமே எதிர்பாராததாகிவிடுறது.

பகவத் கீதை