Share

Tamil Quotes of Bhagavad Gita

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற - பகவத் கீதை அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

- -
Bhagavad Gita TamilPicture Quote on effort try failure outcome gita முயற்சி முயற்சி தோல்வி விளைவு கீதை
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Francisco De Legarreta C.

முயற்சிகள் எப்போதும் தோல்வியடைவதில்லை, முடிவுகள் மட்டுமே எதிர்பாராததாகிவிடுறது.

பகவத் கீதை