Share

Tamil Quotes of Herodotus

கிரீஸ்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற வரலாற்றாசிரியர் ஹெரோடோடஸ் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Historian வரலாற்றாசிரியர் 484 BCE 425 BCE
Herodotus TamilPicture Quote on friendship value treasure நட்பு மதிப்பு பொக்கிஷம்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Jed Villejo

உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும்விட மதிப்பு மிக்கவன் நண்பன் .

ஹெரோடோடஸ்