Share

Tamil Quotes of Madan Mohan Malaviya

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கல்வியாளர்,வழக்கறிஞர்,அரசியல்வாதி மதன் மோகன் மாளவியா அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Educator Lawyer Politician கல்வியாளர் வழக்கறிஞர் அரசியல்வாதி டிசம்பர் 241861 நவம்பர் 121946
மதன் மோகன் மாளவியா Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Miles Peacock

இந்தியா இந்துக்களின் நாடு மட்டுமல்ல. இது முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், பார்சிகளின் என அனைவருக்குமான நாடு.

மதன் மோகன் மாளவியா