Share

Tamil Quotes of Nandita Das

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற நடிகை,இயக்குனர் நந்திதா தாஸ் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Actor Director நடிகை இயக்குனர் பிறப்பு நவம்பர் 071969
Nandita Das TamilPicture Quote on black sadness inferiority beauty கருப்பு சோகம் தாழ்வு அழகு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Sven Brandsma

90% கருப்பு நிறத்தவர்களை கொண்ட நாட்டில், கருப்பு நிறத்தை கொண்டவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் இருப்பது வேதனை. கருப்பாய் இருங்கள், அழகாய் இருங்கள்!

நந்திதா தாஸ்