Share

Tamil Quotes of Tyler Green

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற புகைப்படக்காரர் டைலர் கிரீன் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Photographer புகைப்படக்காரர் பிறப்பு பிப்ரவரி 221985
டைலர் கிரீன் Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Ian Schneider

நீங்கள் இருவரும் எவ்வளவு சவால்களை எதிர்கொண்டாலும், உங்கள் இருவருக்கும் திருமணத்தின் மீதும், ஒருவருக்கு ஒருவர் மீதும் நம்பிக்கை இருந்தால் அதைச் கடந்துவிட முடியும்.

டைலர் கிரீன்