Share

Bill Beattie Tamil Quotes

- சேர்ந்த கல்வியாளர் ஆசிரியர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Bill Beattie Tamil Picture Quote on கற்பித்தல் பள்ளி மனம் நினைவு teach school mind memory
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by moren hsu

கல்வியின் குறிக்கோள், பிறரின் எண்ணங்களை நமக்குள் புகுத்தி எதை சிந்திக்கவேண்டும் என்று கற்றுக்கொடுப்பதை விட, எப்படி சிந்திக்கவேண்டும் என்று கற்றுக்கொடுத்து அதன்மூலம் நம் மனதை மேம்படுத்தி நமக்காக சிந்திக்க வழி காட்டுவதே.

பில் பீட்டி