Share

Tamil Quotes of Charles Darwin

ஐக்கிய இராச்சியம்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற இயற்கையியலாளர்,புவியியலாளர்,உயிரியலாளர் சார்லஸ் டார்வின் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Naturalist Geologist Biologist இயற்கையியலாளர் புவியியலாளர் உயிரியலாளர் பிப்ரவரி 111809 ஏப்ரல் 191882
Charles Darwin TamilPicture Quote on survival உயிர்வாழ்தல்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Aedrian

தகுதி உடையது தப்பிப் பிழைக்கும்!

சார்லஸ் டார்வின்
Charles Darwin TamilPicture Quote on strength life situation வலிமை வாழ்க்கை சூழ்நிலை
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Francesco Morleo

வலிமையான உயிரோ அறிவான உயிரோ நிலைத்திருப்பதில்லை, சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் உயிர்களுக்கு மட்டுமே அது சாத்தியம்.

சார்லஸ் டார்வின்