Share

Tamil Quotes of Chinese Proverb

சீனாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பழமொழி,நாட்டுப்புற மொழிகள் சீன பழமொழி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Proverb Folk Wisdom பழமொழி நாட்டுப்புற மொழிகள் பிறப்பு -
Chinese Proverb TamilPicture Quote on tree time motivational மரம் நேரம் தன்னம்பிக்கை
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Raining Huang

ஒரு மரத்தை நட்டிருக்க சிறந்த நேரம் 20 வருடத்திற்க்கு முன்பு. அதன் பிறகு இப்பொழுது.

சீன பழமொழி