Share

Tamil Quotes of Eileen Caddy

ஐக்கிய இராச்சியம்ஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் எலைன் கேடி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Writer எழுத்தாளர் ஆகஸ்ட் 261917 டிசம்பர் 132006
Eileen Caddy TamilPicture Quote on goal motivational இலக்கு தன்னம்பிக்கை
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Ales Krivec

உயர்ந்த இலக்குகளை கொள்ளுங்கள். அற்புதங்கள் எதிர்காலத்தில் அல்ல, இப்போதே நடக்கும். எதையும் உங்களை பின்னிழுக்கவோ தடுக்கவோ அனுமதிக்காதீர்கள்.

எலைன் கேடி