Share

Gregory E. Lang Tamil Quotes

அமெரிக்கா சேர்ந்த விஞ்ஞானி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Gregory E. Lang Tamil Picture Quote on தந்தை மகள்கள் உறவு father daughters relationship
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Kelly Sikkema

ஒரு தந்தையின் தகுதியை அளவுகோளாய் வைத்தே ஒரு மகள் அவள் சந்திக்கும் அனைத்து ஆண்களையும் அளக்கிறாள்.

கிரிகோரி ஈ. லாங்