Share

Tamil Quotes of Harry Connick Jr

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர் ஹாரி கானிக், ஜூனியர். அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Musician இசைக்கலைஞர் பிறப்பு செப்டம்பர் 111967
ஹாரி கானிக், ஜூனியர். Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Oziel Gómez

திருமணம் என்னை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆக்கியுள்ளது, நான் என் மனைவியை ஆழமாக காதலிக்கிறேன், அவளுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.

ஹாரி கானிக், ஜூனியர்.