Share

Mary Kay Ash Tamil Quotes

அமெரிக்கா சேர்ந்த தொழிலதிபர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Mary Kay Ash Tamil Picture Quote on தேனீ ஈ bee fly
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Boris Smokrovic

காற்றியக்கவியல் (Aerodynamics) விதிகளின்படி தேனீக்கள் பறக்கவேமுடியாது. ஆனால் அது தெரியாமல் போனதால் தேனீக்கள் பறந்துகொண்டே இருக்கின்றன.

மேரி கே ஆஷ்