Share

Tamil Quotes of Mary Kay Ash

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற தொழிலதிபர் மேரி கே ஆஷ் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Businesswoman தொழிலதிபர் மே 121918 நவம்பர் 222001
Mary Kay Ash TamilPicture Quote on bee fly தேனீ ஈ
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Boris Smokrovic

காற்றியக்கவியல் (Aerodynamics) விதிகளின்படி தேனீக்கள் பறக்கவேமுடியாது. ஆனால் அது தெரியாமல் போனதால் தேனீக்கள் பறந்துகொண்டே இருக்கின்றன.

மேரி கே ஆஷ்