Share

Tamil Quotes of Sigmund Freud

ஆஸ்திரியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற உளவியலாளர் சிக்மண்ட் பிராய்ட் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Psychologist உளவியலாளர் மே 071856 செப்டம்பர் 231939
Sigmund Freud TamilPicture Quote on father protection childhood தந்தை பாதுகாப்பு குழந்தைப் பருவம்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Kelly Sikkema

குழந்தை பருவத்தில் தந்தையின் அன்பைப்போல் இன்றியமையாத தேவை வேறொன்றுமில்லை.

சிக்மண்ட் பிராய்ட்
Sigmund Freud TamilPicture Quote on marriage communication திருமணம் தொடர்பு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Priscilla Du Preez

உங்கள் மனைவி உங்கள் பேச்சை கவனிக்க வேண்டுமென விரும்பினால், வேறொரு பெண்ணிடம் பேசுங்கள்; அவள் உங்களை மட்டும் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டு இருப்பாள்.

சிக்மண்ட் பிராய்ட்