Best Tamil Quotes on Think

சிந்தனை யோசி என்ற தலைப்பின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் பொன்மொழிகள் பட்டியல்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் Tamil Picture Quote on education brain think laziness
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Jeffery Erhunse

நிறைய படித்து, மூளையை குறைவாக பயன்படுத்துபவன், சிந்தனை என்னும் சோம்பலில் விழுகிறான்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
ஷெரில் சாண்ட்பர்க் Tamil Picture Quote on fear think
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Julius Drost

உங்களுக்கு பயம் இல்லையென்றால் என்ன செய்துகொண்டிருப்பீர்கள் என யோசியுங்கள்.

ஷெரில் சாண்ட்பர்க்