Share

Tamil Quotes of Erika Cosby

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஓவியர் எரிகா காஸ்பி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Painter ஓவியர் பிறப்பு ஏப்ரல் 081965
Erika Cosby TamilPicture Quote on father love support தந்தை அன்பு ஆதரவு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Alexander Grey

எல்லாவற்றையும் சரிப்படுத்த தந்தைகளுக்கு எப்போதும் ஏதோ ஒரு வழி தெரிகிறது.

எரிகா காஸ்பி