Tamil Quotes of Franz Schubert

ஆஸ்திரியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ஃபிரான்ஸ் ஷூபர்ட் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Composer இசையமைப்பாளர் ஜனவரி 301797 நவம்பர் 181828
Franz Schubert TamilPicture Quote on marriage relationship wife friendship happiness திருமணம் உறவு மனைவி நட்பு மகிழ்ச்சி
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Scott Broome

உண்மையான நண்பனைக் கொண்டவன் மகிழ்ச்சியானவன், தன் மனைவிடம் அந்த உண்மையான நட்ப்பை கொண்டவன் அதைவிட மகிழ்ச்சியானவன்.

ஃபிரான்ஸ் ஷூபர்ட்
Franz Schubert TamilPicture Quote on friendship love marriage happiness நட்பு காதல் திருமணம் மகிழ்ச்சி
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Alexander Grey

உண்மையான நண்பனைக் கொண்டவன் மகிழ்ச்சியானவன், தன் மனைவியிடம் அந்த உண்மையான நட்பைக் காண்பவன் பெருமகிழ்ச்சியானவன்.

ஃபிரான்ஸ் ஷூபர்ட்