Share

Franz Schubert Tamil Quotes

ஆஸ்திரியா சேர்ந்த இசையமைப்பாளர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Franz Schubert Tamil Picture Quote on திருமணம் உறவு மனைவி நட்பு மகிழ்ச்சி marriage relationship wife friendship happiness
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Scott Broome

உண்மையான நண்பனைக் கொண்டவன் மகிழ்ச்சியானவன், தன் மனைவிடம் அந்த உண்மையான நட்ப்பை கொண்டவன் அதைவிட மகிழ்ச்சியானவன்.

ஃபிரான்ஸ் ஷூபர்ட்
Franz Schubert Tamil Picture Quote on நட்பு காதல் திருமணம் மகிழ்ச்சி friendship love marriage happiness
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Alexander Grey

உண்மையான நண்பனைக் கொண்டவன் மகிழ்ச்சியானவன், தன் மனைவியிடம் அந்த உண்மையான நட்பைக் காண்பவன் பெருமகிழ்ச்சியானவன்.

ஃபிரான்ஸ் ஷூபர்ட்