Share

Tamil Quotes of Lydia Maria Child

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்,அடிமை ஒழிப்பு போராளி லிடியா மரியா குழந்தை அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Author Abolitionist ஆசிரியர் அடிமை ஒழிப்பு போராளி பிப்ரவரி 101802 அக்டோபர் 201880
லிடியா மரியா குழந்தை Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Tyson

எந்த ஒரு இசையும் அந்த ஒரு சொல் போல எனக்கு இனிமையாக இல்லை - "அப்பா".

லிடியா மரியா குழந்தை