Tamil Quotes of Sachin Ramdas Bharatiya

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பொறியாளர்,அரசியல்வாதி சச்சின் ராம்தாஸ் பாரதியா அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Engineer Politician பொறியாளர் அரசியல்வாதி பிறப்பு -
Sachin Ramdas Bharatiya Tamil Picture Quote on father daughter love தந்தை மகள் அன்பு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Anna Kolosyuk

ஒரு தந்தைக்கு மகள், அவரின் சுவாசத்திற்கு சற்றும் குறைவில்லை.

சச்சின் ராம்தாஸ் பாரதியா