Tamil Quotes of Henry Ford

அமெரிக்காஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற தொழிலதிபர் ஹென்றி ஃபோர்டு அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Industrialist Businessman தொழிலதிபர் ஜூலை 291863 ஏப்ரல் 071947
Henry Ford TamilPicture Quote on time failure நேரம் தோல்வி
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Unseen Studio

இழந்த இடத்தைப் பிடித்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் இழந்தக் காலத்தை ஒருப்போதும் பிடிக்க முடியாது.

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on friend quality நண்பர் குணம்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Priscilla Du Preez

எனக்குள் இருக்கும் சிறந்தவற்றை வெளிக்கொணர்பவனே, என் சிறந்த நண்பன்.

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on work divide and conquer வேலை திட்டம்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Damian Zaleski

சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால் எந்த வேலையும் மிகக் கடினமானதாக இருக்காது!

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on mistake learn தவறு கற்றல்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Tim Mossholder

தவறு என்பது, எது ஒன்றில் இருந்து நாம் எதையும் கற்றுக் கொள்ளவில்லையோ அதுவே!

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on mistake fear action தவறு பயம் செயல்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Michelle McEwen

தவறு நேர்ந்து விடுமோ என்று அஞ்சி அஞ்சி எந்த செயலையும் செய்யாமல் பின் வாங்குவது இழிவானது.

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on thought எண்ணங்கள்
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Marija Zaric

நீங்கள் உங்களால் முடியும் என்று நினைத்தாலும், முடியாதென்று நினைத்தாலும், அது சரியே.

ஹென்றி ஃபோர்டு
Henry Ford TamilPicture Quote on failure best chance தோல்வி சிறந்த வாய்ப்பு
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Alois Komenda

நீங்கள் செய்தவற்றை மேலும் சிறப்பாக செய்வதற்கான ஒரே வாய்ப்பு, தோல்வி மட்டுமே!

ஹென்றி ஃபோர்டு