Share

Tamil Quotes of Amit Kalantri

இந்தியாஐ சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்,மந்திரவாதி அமித் கலந்த்ரி அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Author Magician ஆசிரியர் மந்திரவாதி பிறப்பு -
அமித் கலந்த்ரி Tamil Picture Quote on
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Matt Ragland

பள்ளித் தேர்வுகள் வெறும் நினைவாற்றல் சோதனைகளே, நிஜ உலகில் ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்க புத்தகங்களை நாடுவதை யாரும் தடுக்கப் போவதில்லை.

அமித் கலந்த்ரி