Share

Best Tamil Quotes on Politics

அரசியல் என்ற தலைப்பின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் பொன்மொழிகள் பட்டியல்.

காமராசர் TamilPicture Quote on goal politics peace revolution
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Eddie Bugajewski

இலட்சியத்தை அடைய அமைதியான வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும். பலாத்கார புரட்சி தேவையில்லை!

காமராசர்
காமராசர் TamilPicture Quote on politics criticism people
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Alexis Brown

அரசியல்வாதிகள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடும்போது, அது கோழிச்சண்டையை பார்ப்பதுபோல மக்களுக்கு வேடிக்கையாக உள்ளது.

காமராசர்
விக்டர் பிஞ்சுக் TamilPicture Quote on freedom creativity society politics
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Boston Public Library

கலை, சுதந்திரம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவை அரசியலை விட சமுதாயத்தை வேகமாக மாற்றிவிடும்.

விக்டர் பிஞ்சுக்
ஜவஹர்லால் நேரு TamilPicture Quote on politics democracy freedom law
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Christian Lue

சட்டம், ஒழுங்கு என்பது பிற்போக்குவாதியின், கொடுங்கோல் அரசனின், அதிகாரத்தை வைத்துக்கொண்டு அதை விட்டுக்கோடுக்க மறுப்பனின் கடைசி புகலிடம்; சுதந்திரம் கிடைக்கும்வரை சட்டமும் ஒழுங்கும் இருக்க முடியாது.

ஜவஹர்லால் நேரு
பெரியார் TamilPicture Quote on politics society economy thirukkural
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Markus Spiske

அரசியல் ஞானம், சமூகஞானம், பொருளாதார ஞானம் ஆகிய சகலமும் திருக்குறளில் அடங்கியுள்ளன.

பெரியார்