Share

20 Albert Einstein Tamil Quotes

ஜெர்மனி/சுவிட்சர்லாந்து/அமெரிக்கா சேர்ந்த தத்துவார்த்த இயற்பியலாளர் அவர்களின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பு.

Albert Einstein Tamil Picture Quote on கல்வி அறிவு கற்பனை education knowledge imagination
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by JESHOOTS.COM

அறிவின் அடையாளம் கல்வி அல்ல, கற்பனையே.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on கல்வி மூளை சிந்தனை சோம்பேறி education brain think laziness
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Jeffery Erhunse

நிறைய படித்து, மூளையை குறைவாக பயன்படுத்துபவன், சிந்தனை என்னும் சோம்பலில் விழுகிறான்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on நேற்று இன்று நாளை நம்பிக்கை கற்று ஆய்வு yesterday today tomorrow hope learn exploration
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by NASA

நேற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள். இன்றைக்காக வாழ். நாளை மீது நம்பிக்கை வை. மிக முக்கியமாக கேள்விகளை நிறுத்தாதே.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on தவறு முயற்சி mistake try
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Antonio DiCaterina

வாழ்வில் தவறே செய்யாத மனிதன், எதையுமே முயற்சிக்காதவனே.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on பள்ளி கல்வி கற்றல் school education learn
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Dollar Gill

பள்ளியில் படித்ததை மறந்த பிறகு எஞ்சியிருப்பதே கல்வி.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on ஞானம் பள்ளி வாழ்க்கை கல்வி wisdom school life education
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Kelly Sikkema

ஞானம் என்பது பள்ளிப்படிப்பில் வருவதல்ல, அதைப் பெறுவதற்கான வாழ்நாள் முயற்சியின் விளைவு அது.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on மாணவர் கல்வி ஆசிரியர் student education teacher
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Chris Yang

நான் எனது மாணவர்களுக்கு ஒருபோதும் கற்பிப்பதில்லை, அவர்கள் கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகளை மட்டுமே வழங்க முயற்சிக்கிறேன்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on கற்றல் சொத்து கல்வி learn asset education
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Scott Graham

வாழ்நாள் முழுவதும் கற்பதற்கு தயாராயிருங்கள். உங்களிடம் இருக்கப்போகும் மிகப்பெரிய சொத்து உங்கள் மனமும் அதில் நீங்கள் எதை உள்வாங்குகிறீர்கள் என்பதுமே ஆகும்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on ஆர்வம் கல்வி curiosity education
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Aaron Burden

கேள்வி கேட்பதை நிறுத்ததாமல் இருப்பதே முக்கியம்; ஆர்வம் காரணம் இல்லாமல் வருவதில்லை.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on வளர்ச்சி பிறப்பு இறப்பு growth birth death
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Amit Gaur

அறிவு வளர்ச்சி பிறப்பிலிருந்து தொடங்கி இறப்பு வரை தொடர வேண்டும்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on பிரச்சனை விடாமுயற்சி problem perseverance
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Benjamin Zanatta

நான் மிகப்பெரிய அறிவாளி அல்ல, ஆனால் எனது சவால்களுடன் சற்று நீண்ட நேரம் போராடக்கூடியவன்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on இனம் மதம் பெருமை தேசியவாதம் வெறுப்பு race religion pride nationalism hate
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Brittany Colette

இனம், மதம், பாரம்பரியம், தேசியம் ஆகிய அனைத்து பெருமைகளுமே, நமக்கு அறிமுகமே இல்லாத மனிதர்களை வெறுப்பதற்கே கற்றுக்கொடுக்கின்றன.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on திருமணம் எதிர்பார்ப்புகள் marriage expectations
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Brooke Cagle

ஆண்கள் மாறிவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் பெண்களும், பெண்கள் மாறமாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் ஆண்களும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on வரம்பு முட்டாள்தனம் பிரபஞ்சம் limit stupidity universe
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Anders Drange

இரண்டு விடயங்கள் எல்லையற்றவை, அவை மனிதனின் முட்டாள்தனமும் பிரபஞ்சம்மும், ஆனாலும் இரண்டாவதைப் பற்றி உறுதியாக தெரியவில்லை.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on விளக்கம் புரிதல்  explain understanding
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Aniket Bhattacharya

எளிமையாக ஒரு விடயத்தை உங்களால் விளக்க முடியவில்லையெனில், அதை நீங்கள் சரியாக கற்கவில்லை என்பதே பொருள்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on கடவுள் பலவீனம் god weakness
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Bekky Bekks

கடவுள் என்ற சொல் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அது வெறும் மனித பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு. எந்த ஒரு நுட்பமான விளக்கமும் இதில் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்ற முடியாது.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on கற்பனை கல்வி imagination education
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Bambi Corro

கற்பனை கல்வியை விட முக்கியமானது.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on கல்வி சிந்தனை தகவல் education thought information
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Santi Vedrí

கல்வி என்பது தகவல்களை சேகரிப்பதல்ல, அது சிந்ததிப்பதற்காக மூளையை பயிற்றுவிப்பது.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on மாற்றம் செயல் வாழ்க்கை change action life
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Tim Marshall

செய்ததையே திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டு வாழ்வில் மாற்றங்களை எதிர்பார்ப்பது பைத்தியக்காரத்தனம்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
Albert Einstein Tamil Picture Quote on வரம்பு  limit
Download Desktop / Mobile Wallpaper
Photo by Markus Spiske

நமது வரம்புகளை ஏற்றுக்கொண்டவுடன், நாம் அவற்றை கடந்து செல்கிறோம்.

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்